WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

2021-06-07

KOLEJNA EDYCJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

     Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Nikola Bus oraz Paweł Dróżdż zostali laureatami kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

     Tegoroczna XXVII edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży miała specjalny charakter i zmienioną formułę ze względu na pandemię COVID-19. Uczniowie zaproszeni zostali do internetowej edycji konkursu, realizując zadanie pt. „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego - w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”.

     Temat nawiązywał do uchwały Sejmu ustanawiającej kardynała Stefana Wyszyńskiego jednym z patronów 2021 roku i zachęcał młodych ludzi do do przyjrzenia się się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk. Uczestnicy mogli złożyć jedną pracę konkursową w każdej z trzech kategorii: plastycznej, pisemnej oraz multimedialnej. Do konkursu zarejestrowało się 361 dwuosobowych zespołów. 

     Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

     Młodzież, realizując zadanie, miała pokazać w jaki sposób można wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, życia swojej rodziny lub społeczności, w której mieszka. 

     Swoje działania Nikola i Paweł podzielili na trzy części: badawczą - zebranie wiadomości, spotkanie ze świadkami historii i przeprowadzenie wywiadów oraz podsumowującą. Podsumowaniem realizacji projektu miała być praca multimedialna - film krótkometrażowy w formie dokumentalnej, który zawiera wywiady, archiwalne dokumenty i fotografie i miejsca pamięci. 

     Uczniowie szukali śladów kardynała między innymi w Częstochowie, z którą blisko był związany kardynał. Tam odwiedzili Instytut Prymasa Wyszyńskiego oraz Jasną Górę, gdzie spotkali się ze świadkami i uczestnikami życia kardynała: Panią Stanisławą Nowicką oraz paulinem o. Józefem Płatkiem – przeorem klasztoru. Zrobiono również zdjęcia pamiątek, które znajdowały się w Instytucie, zebrano oryginalne nagrania wystąpień kardynała oraz zakupiono album z życia i działalności duchownego. Następnie młodzież udała się na spotkania z przedstawicielami świata kultury i polityki z Radomska: Panią Małgorzatą Borek - dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku, Panią Anitą Janczak - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, Posłanką na Sejm - Panią Anną Milczanowską oraz Prezydentem Miasta Radomska Jarosławem Ferencem. Celem spotkań było szukanie drogowskazów kardynała we współczesnym świecie (pisemnej odpowiedzi udzieliła Pani Starosta Beata Pokora).

     Dodatkowo przeprowadzono sondaż na ulicach miast z przedstawicielami różnych grup wiekowych, aby sprawdzić na ile przesłanie kardynała jest realizowane obecnie. 

     Opiekunami zespołu były: Pani Bożena Ujma oraz Pani Małgorzata Machaj. 

     W konkursie wziął udział jeszcze jeden zespół z I LO, w składzie: Maciej Gniatkowski i Mateusz Banaszczyk, którzy wzięli udział w trzech kategoriach konkursu: pracy pisemnej, plastycznej i multimedialnej, która zagwarantowała im uzyskanie tytułu laureatów. Działaniami przygotowanymi przez w/w laureatów były bezpośrednie spotkania z osobami mającymi okazję poznać Prymasa Tysiąclecia osobiście między innymi z Anną Rastawicką – propagatorką nauk Kardynała Wyszyńskiego, uznawaną za osobę z najbliższego otoczenia Prymasa, Antonim Macierewiczem działaczem opozycyjnym w czasach PRL, twórcą Komitetu Obrony Robotników oraz byłym Ministrem Obrony Narodowej. Przeprowadzili również wywiady na temat dziedzictwa Kardynała Wyszyńskiego z Posłem na Sejm RP Anną Milczanowską, Prezydentem Miasta Jarosławem Ferencem, Starostą Powiatu Radomszczańskiego Beatą Pokorą, dyrektorem I LO w Radomsku Renatą Koselą, księżmi: Łukaszem Mozlerem oraz Szymonem Stępniakiem, najmłodszym radnym Rady Miasta Radomska - Bartłomiejem Biskupem, najmłodszym radnym Rady Powiatu Radomszczańskiego Michałem Koskim oraz z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem elektronicznych źródeł komunikacji. 

     Opiekunem zespołu była: Pani Gabriela Szczygłowska. 

     Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8ZldXaHLEIk https://www.youtube.com/watch?v=FdTdr49G3lg

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021