WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
STATUT I LO ZE ZMIANAMI
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW
REGULAMIN WYCIECZEK
PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA - COVID-19
PROCEDURA KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ W-F
WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ W-F Z OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ
WNIOSEK O WYSTAWIENIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA
WNIOSEK O WYSTAWIENIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
OPINIA LEKARZA NT. ZAJĘC W-F
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS I i II
KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW
WNIOSEK O WYDANIE mLegitymacji
WNIOSEK O WYDANIE mLegitymacji - UCZEŃ PEŁNOLETNI

DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI::

2021-06-14

mLegitymacja szkolna

     Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. mLegitymacja to bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. To mobilna wersja tradycyjnego dokumentu, która może być wykorzystywana w tych samych sytuacjach co jej papierowy pierwowzór. 

     mLegitymacje można pokazać na smartfonie przy okazji kontroli biletów czy zakładania konta w bibliotece. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. 

WIĘCEJ...


2021-06-11

RADOMSKO ZDAJE ANGIELSKI

     I Liceum Ogólnokształcące im. F. Fabianiego w Radomsku, II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego oraz Prywatna Placówka Języków Obcych ‘HORIZON’ – zapraszają na ósma edycję przedsięwzięcia edukacyjnego Radomsko Zdaje Angielski 2021. W roku bieżącym – mimo wciąż niesprzyjającej sytuacji pandemicznej – organizatorom udało się zaplanować we współpracy z centrum egzaminacyjnym British Council w Częstochowie dwie sesje egzaminacyjne: dla dzieci starszych oraz dla młodzieży licealnej. 

     W piątek 11 czerwca w I LO w Radomsku do egzaminu Flyers (YLE) przystąpi 22 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego, a w sobotę 26 czerwca do egzaminu B2 First (FCE) – 17 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

     Podsumowanie wyników akcji nastąpi w piątek, 3 września 2021 w MDK Radomsko. W trakcie uroczystej gali wystąpi pierwszy w Polsce niepełnosprawny mówca motywacyjny, autor i trener rozwoju osobistego, Łukasz Krasoń (zaplanowana na ubiegły rok gala z jego udziałem nie mogła się odbyć ze względu na ograniczenia pandemiczne) .

     Patronat honorowym nad przedsięwzięciem jak co roku objął Starosta Radomszczański. 

     Trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów. Fingers crossed!


2021-06-08

KOLEJNE PROJEKTY JĘZYKOWE W I LO

     Języki pozwalają poznawać świat, otwierać się na innych i łamać stereotypy. Do licznych projektów językowych w I LO dołączają 3 nowe, realizowane w języku francuskim przez klasy humanistyczne, europejskie i przyrodnicze. Mimo, że nadchodzą wakacje, chcemy nakreślić ramy współpracy z Francją, Rumunią i Gambią, aby kontynuować ją w przyszłym roku szkolnym. Kolejny już raz wychodzimy poza granice Europy. Chcemy połączyć projekt językowy z działaniami wynikającymi z zadań określonych dla szkół przez UNICEF. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia nadesłanych zdjęć i nagrań.

     Koordynator: Anna Jędrzejczyk


2021-06-08

Kropla wody – kroplą życia. Tym razem w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych.

     W skład Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wchodzą trzy kompleksy: Przedborski, Sulejowski oraz Spalski. Klasy IIC1 i IIF1 postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym i w Dniu Dziecka poznać najciekawsze zakątki tych trzech Parków. Biol-chem odwiedził dwa rezerwaty mieszczące się na terenach Parków Spalskiego i Sulejowskiego. Mieliśmy okazję zobaczyć Rezerwat Spała - przykład lasu naturalnego, w którym rosną ponad dwustuletnie dęby i sosny oraz wiele roślin objętych ochroną gatunkową. Jest to też azyl dla licznych gatunków zwierząt (obserwowaliśmy gągoły i zimorodka oraz ślady bobrów i dzików). Drugim obiektem były Niebieskie Źródła – rezerwat wodno-krajobrazowy, w którym można podziwiać krasowe wywierzyska o niezwykłym kolorze, a także liczne okazy czapli. 

     Koordynatorki: A. Jędrzejczyk, K. Łągiewka, E. Siejka

WIĘCEJ...


2021-06-07

KOLEJNA EDYCJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

     Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Nikola Bus oraz Paweł Dróżdż zostali laureatami kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

     Tegoroczna XXVII edycja Sejmu Dzieci i Młodzieży miała specjalny charakter i zmienioną formułę ze względu na pandemię COVID-19. Uczniowie zaproszeni zostali do internetowej edycji konkursu, realizując zadanie pt. „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego - w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”.

     Temat nawiązywał do uchwały Sejmu ustanawiającej kardynała Stefana Wyszyńskiego jednym z patronów 2021 roku i zachęcał młodych ludzi do do przyjrzenia się się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk. Uczestnicy mogli złożyć jedną pracę konkursową w każdej z trzech kategorii: plastycznej, pisemnej oraz multimedialnej. Do konkursu zarejestrowało się 361 dwuosobowych zespołów. 

     Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu. W gronie współorganizatorów znaleźli się: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZldXaHLEIk https://www.youtube.com/watch?v=FdTdr49G3lg

WIĘCEJ...


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021