WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

STARSZE WIADOMOŚCI::ARCHIWUM

poprzednia | 1/101 | następna

2021-06-02

KOLEJNE POROZUMIENIE PODPISANE

     W ostatnim czasie Pani Dyrektor podpisała porozumienie między I LO a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanym przez dr hab. Roberta Materę, prof. UŁ. W ramach współpracy obie strony zobowiązały się m.in. do realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, podnoszenia jakości kształcenia oraz inicjowania projektów edukacyjnych. 

A.P.-B. 


2021-06-02

DZIEŃ DZIECKA W I LO=DZIEŃ REINTEGRACJI

     Wróciliśmy do szkoły i po tak długiej nieobecności postanowiliśmy na nowo zbudować więzi. Zdecydowaliśmy się spędzić Dzień Dziecka w gronie klasowym razem z wychowawcami. Było wyjątkowo!


2021-05-31

Książka czerwca

     "Katedra w Barcelonie" to napisana z rozmachem powieść historyczna, przedstawiająca fascynującą panoramę średniowiecza, blaski i cienie feudalnej Katalonii w dobie religijnych i społecznych niepokojów, nietolerancji i wojen. Opowieść o przyjaźni i zemście, śmierci i nadziei, miłości i wojnie, oraz żelaznych sidłach inkwizycji i walce o wolność. To powieść o namiętnościach wybuchających w mieście przeżywającym pełnię rozkwitu – XIV wiecznej Barcelonie. 

     Bernat Estanyol chce dla siebie i rodziny godnego życia, ale godność chłopa dla średniowiecznych magnatów jest niczym. Zmuszony do ucieczki, zdany na łaskę i niełaskę losu, postanawia dotrzeć do Barcelony i zdobyć dla siebie i syna Arnaua wolność. Niejednokrotnie jednak musi znosić upokorzenia i walczyć o przetrwanie. 

     Arnau, żądny przygód chłopiec, który znajduje ucieczkę w zgłębianiu sekretów Barcelony, w zaułkach miasta zyskuje przybranego brata – Joaneta i  trafia do świata budowniczych, wznoszących jeden z cudów ówczesnej Europy – gotycką katedrę Santa Maria del Mar. 

     Historia świątyni splata się z losami bohaterów, a kiedy przychodzi dla nich czas największej próby człowieczeństwa, jej mury wciąż bezlitośnie trwają niewzruszone…

     Polecam serdecznie. 

J. Banaszczyk


2021-05-31

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW 2020/2021

     Tym razem Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały dwie uczennice naszej szkoły - Marta Wójcik i Milena Kowalska. To szczególne wyróżnienie - serdecznie gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów!


2021-05-30

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM

     W poniedziałek, 24 maja, wysłuchaliśmy wykładu Pani prof. Urszuli Wójcik z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

     Wystąpienie dotyczyło neosemantyzacji zapożyczeń łacińskich we współczesnej polszczyźnie.  Prelekcja to kolejny element współpracy I LO z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie w ramach innowacji metodycznej. W wykładzie on-line wzięli udział zainteresowani uczniowie klas drugich (II B1, II C1 i II D1) oraz nauczyciele. 

     Serdecznie dziękujemy Pani Profesor!

Anna Piotrowska-Borowicz


2021-05-30

Woda - życiodajna cząsteczka

     26 maja uczniowie klasy 2C uczestniczyli w webinarium „Woda – życiodajna cząsteczka” w ramach realizacji projektu Kropla wody kroplą życia. Spotkanie z cyklu „Wypożycz sobie naukowca - spotkanie z nauką” na platformie Clickmeeting prowadziła dr Ewa Fiedorowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

     Relacja Julii ze spotkania:

     Podczas prelekcji mieliśmy szansę przyjrzeć się wodzie z wielu perspektyw. Z każdym slajdem odkrywaliśmy kolejne fenomeny dotyczące tej pozornie pospolitej cieczy. Zostały poruszone tematy zarówno dotyczące chemicznych i fizycznych właściwości, jak i jej znaczenia gospodarczego oraz roli w ekosystemach. Zaimponowała mi wnikliwość rozważań, które mimo abstrakcyjnych treści zostały przedstawione bardzo zrozumiale, np. nawiązanie do teorii kwasów i zasad Bronsteda czy Lewisa. Szczególnie ciekawy okazał się wątek dotyczący zapotrzebowania człowieka na wodę oraz zmiany tych parametrów wraz wiekiem. Niezwykle obrazowo ukazano zmiany w zasobach wodnych na Ziemi poprzez liczne przykłady zanikających jezior czy choćby przykład naszej rodzimej Wisły. Myślę, że ukazanie konkretnych przypadków pozwoliło sobie lepiej uświadomić skalę problemu. Wykład przeprowadzony był bardzo profesjonalnie. Myślę, że ogromną rolę odegrał tutaj niezwykle spokojny ton głosu wykładowczyni, który nie był monotonny, a wręcz hipnotyzujący. Tak skrupulatne i holistyczne omówienie zagadnień dotyczących tej ,,życiodajnej cząsteczki” zachęca do pogłębiania swojej wiedzy na ten temat, ale również inspiruje do odkrywania kolejnych przyrodniczych ciekawostek. 

     http://www.uwm.edu.pl/egazeta/zagrajmy-zielone-czyli-tydzien-biologii-biotechnologii-na-uwm


2021-05-22

Złote Szkoły NBP

     Po trzech miesiącach został zakończony projekt Złote Szkoły NBP. Ideą programu było podejmowanie działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. 

     W czasie trwania projektu realizowaliśmy następujące zadania:

 • Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi.
 • Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.
 • Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania.
 • Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.
 • Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. 
 • Długi zawsze pod kontrolą.
 • Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich.
 • Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

     W czasie trwania projektu mieliśmy możliwość spotkania się z ekspertami:

 • Panem Sławomirem Kurzelewskim Dyrektorem Banku PKO oddział Radomsko.
 • Panem Maciejem Maziarzem Dyrektorem Regionalnym PKO TFI.
 • Paniami Anną Kulką i Małgorzatą Syską-Kamocką z Urzędu Skarbowego w Radomsku.
 • Panem Michałem Sewerynkiem Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

     W dniu 30 kwietnia odbyła się debata "Ubezpieczenia społeczne to element cywilizowanego społeczeństwa i powinny być obowiązkowe" z udziałem eksperta Pani Marty Markun z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

     Projekt realizowany był również na zajęciach języka angielskiego. Młodzież zajmowała się zagadnieniami związanymi z  pieniędzmi i aspektami z nimi związanymi. Uczniowie poznali słownictwo w języku angielskim związane z tą tematyką. Młodzież mogła również wyrazić swoje opinie na temat wydawania pieniędzy, oszczędzania oraz sposobów płatności. 

     W miesiącach luty-marzec odbywały się lekcje o następującej tematyce: Narodowy Bank Polski, Kredyty - rodzaje,Karta czy gotówka, Konto dla młodych, Funkcje NPB., Organa i funkcje NBP oraz Europejskiego Banku Centralnego, Inwestowanie pieniędzy, Giełda Papierów Wartościowych, Kryptowaluty oraz wiele innych. 

     W czerwcu czeka nas jeszcze debata na temat podatków. 

Elżbieta Ozga, Agnieszka Styczyńska-Dryja


2021-05-21

KLASA JĘZYKOWO-HUMANISTYCZNA

     W ramach rozszerzenia będzie prowadzona następująca innowacja: "Edukacja prawna -Wokół prawany -wiem więcej" -kontynuacja pierwszej edycji rozpoczętej w 2019roku, proponowane działania:

 • udział w rozprawach W Sądzie Rejonowym;
 • współpraca z Sądem Okręgowym i Administracyjnym;
 • Lekcje z Temidą - program ministerjalny;
 • spotkania z mediatorem, sędziami, prokuratorem, kuratorem, radcą prawnym, notariuszem;
 • współpraca z uczelniami wyższymi- wydziałami prawa;
 • realizacja symulacji rozpraw sądowych;
 • zajęcia dodatkowe, poszerzające wiedzę z zakresu prawa : cywilnego, pracy, karnego, rodzinnego, administracyjnego, międzynarodowego;
 • współpraca z zagranicą – kancelaria prawna w Gendron w Belgii-wyjazdy, warsztaty, wprowadzenie słownictwa z zakresu prawa.

     Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, oddaje sens edukacji prawnej, która jest ważnym elementem przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia, uczenia ich odpowiedzialności za własne decyzje i czyny. 


2021-05-16

DRODZY UCZNIOWIE!

     Po długiej nieobecności w szkole będziecie mogli się nareszcie spotkać. Od 17 maja (poniedziałek) rozpoczynamy nauczanie hybrydowe, a od 31 maja – stacjonarne. Już niebawem staniemy naprzeciw siebie i spróbujemy utrwalić poznane wiadomości, zrealizować nowe elementy programu z poszczególnych przedmiotów, ale przede wszystkim będziemy się starali na nowo odbudować nasze relacje. 

     Życzymy sobie i Wam samych inspirujących momentów w tej nowej rzeczywistości. 

     I LO czeka na Was! Do zobaczenia w szkole! :-) :-) :-)


2021-05-13

Finał SIGG

     Po prawie półrocznych zmaganiach Szkolna Internetowa Gra Giełdowa dobiegła końca.  Drużyna w składzie: Łukasz Kowalczyk, Jan Woźniak, Karol Zaskórski znalazła się wśród najlepszych drużyn. W ścisłym finale zajęła 16. miejsce w Polsce. W SIGG walczyło ponad 5 tysięcy drużyn. 

     Dwadzieścia najlepszych drużyn w kraju miało okazję zaprezentować się na uroczystej gali zorganizowanej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Link do transmisji znajduje się poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAxinnTHaqg https://bit.ly/330oakK

poprzednia | 1/101 | następna

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021