WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

2013-09-23

PRACOWNICY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RADOMSKU ROK SZKOLNY 2020/2021

DYREKCJA:

 • mgr Renata Kosela – Dyrektor Szkoły
 • mgr Katarzyna Alama-Gębicz – Wicedyrektor Szkoły

NAUCZYCIELE:

      JĘZYK POLSKI

 • mgr Aleksandra Kędra
 • mgr Marta Kurek
 • mgr Katarzyna Łągiewka
 • mgr Anna Pędziwiatr
 • mgr Anna Piotrowska - Borowicz
 •     JĘZYK ANGIELSKI

 • mgr Agnieszka Gniatkowska – Bednarczyk
 • mgr Anna Cyniak
 • mgr Larysa Kowalczyk
 • mgr Magdalena Martela
 • mgr Elżbieta Ozga
 • mgr Piotr Pacholik
 • mgr Tomasz Wojtasik
 • mgr Aleksandra Zamożna - Patek
 •     JĘZYK NIEMIECKI

 • mgr Iwona Bałazińska
 • mgr Justyna Broniszewska
 • mgr Małgorzata Szablewska
 •     JĘZYK FRANCUSKI

 • mgr Anna Jędrzejczyk
 •     JĘZYK ROSYJSKI

 • mgr Larysa Kowalczyk
 •     MATEMATYKA

 • mgr Joanna Dróżdż
 • mgr Lidia Jaworska
 • mgr Aneta Rumik
 • mgr Teresa Salińska
 • mgr Beata Wójcik
 • mgr Beata Zając - Turlejska
 •     FIZYKA I ASTRONOMIA

 • mgr Beata Zając - Turlejska
 •     GEOGRAFIA

 • mgr Tomasz Mazur
 • mgr Anna Niepsuj
 •     BIOLOGIA

 • mgr Renata Kosela
 • mgr Agnieszka Krawczyk- Broszkowska
 • mgr Ewa Siejka
 • mgr Alicja Wyrfel - Grzegorczyk
 •     PRZYRODA

 • mgr Maria Cieślik
 • mgr Alicja Wyrfel - Grzegorczyk
 • mgr Beata Zając-Turlejska
 •     CHEMIA

 • mgr Maria Cieślik
 • mgr Katarzyna Alama-Gębicz
 • mgr Agnieszka Krawczyk-Broszkowska
 • mgr Agnieszka Styczyńska - Dryja
 •     HISTORIA

 • mgr Małgorzata Machaj
 • mgr Radosław Oziembała
 • mgr Bożena Ujma
 •     HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 • mgr Małgorzata Machaj
 • mgr Radosław Oziembała
 • mgr Bożena Ujma
 •     WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 • mgr Małgorzata Machaj
 • mgr Tomasz Mazur
 • mgr Radosław Oziembała
 • mgr Bożena Ujma
 •     INFORMATYKA

 • mgr Grzegorz Kolasa
 •     PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • mgr Agnieszka Styczyńska - Dryja
 •     FILOZOFIA

 • mgr Anna Piotrowska - Borowicz
 •     RELIGIA

 • mgr Gabriela Szczygłowska
 • ks. Jarosław Sowa
 •     ETYKA

 • mgr Anna Piotrowska - Borowicz
 •     WYCHOWANIE DO ŻYCIA

 • mgr Jadwiga Banaszczyk
 •     MUZYKA

 • mgr Joanna Bronowska
 •     PLASTYKA

 • mgr Beata Janacz
 •     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 • mgr Bożena Ujma
 •     WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr Piotr Lewandowski
 • mgr Michał Machura
 • mgr Ewa Pieles
 • mgr Łukasz Stępień
 •     BIBLIOTEKA

 • mgr Jadwiga Banaszczyk
 •     ŚWIETLICA SZKOLNA

 • mgr Małgorzata Szablewska
 • mgr Wioletta Zając
 •     PEDAGOG SZKOLNY

 • mgr Agnieszka Styczyńska - Dryja
 •     PSYCHOLOG

 • mgr Magda Badowska
 •     ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 • mgr Anna Garbiec
 • mgr Marta Żak
 •     ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 • mgr Sylwia Cielecka
 •     NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

 • mgr Agnieszka Drozdek
 • mgr Wioletta Turek
 • mgr Wioletta Zając

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

 • p. Anna Koperska - sekretarz szkoły
 • p. Jolanta Wyżnikiewicz - główna księgowa
 • p. Bożena Zielińska - specjalista ds. finansowych
 • p. Anna Wilk - kierownik administracyjny
 • p. Paweł Borowicz - informatyk
 • p. Lidia Małek - pielęgniarka
 • p. Danuta Śliwińska - woźna

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021