WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

2014-02-13

EWD MATURALNE

    Od 2010 roku maturzyści muszą obowiązkowo zdawać egzamin z matematyki. I LO w Radomsku kolejny raz uzyskało najwyższy wskaźnik EWD z tego przedmiotu wsród liceów ogólnokształcących powiatu radomszczańskiego.

     Powołany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zespół do badania EWD (edukacyjnej wartości dodanej, tj. egzaminacyjnego wskaźnika efektywności nauczania w danej szkole) od 2006 roku udostępnia wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. 

    Od 2010 r. publikowane są też ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla liceów ogólnokształcących i techników. W pierwszym roku wyliczone zostały wskaźniki jednoroczne tylko z języka polskiego i matematyki. W 2012 roku po raz pierwszy opublikowano obejmujące okres 2010-2012 miary trzyletnie. Są to kolejno: wskaźnik humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i matematyczny. 

    W tym roku można już analizować trzyletnie wskaźniki za trzy kolejne okresy: lata 2010-2012, lata 2011-2013 oraz lata 2012-2014.

     Na poniższym wykresie widać także wzrost wartości wskaźnika EWD z matematyki obliczonego dla naszej szkoły w trzech kolejnych trzyletnich okresach. 

    Więcej informacji na stronie matura.ewd.edu.pl

Joanna Dróżdż


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021