WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

STARSZE WIADOMOŚCI::ARCHIWUM

poprzednia | 2/97 | następna

2021-03-28

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM

     W poniedziałek, 22 marca, wysłuchaliśmy wykładu Pani prof. Agnieszki Klimas z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

     Podczas spotkania Pani Profesor scharakteryzowała współczesny język młodzieży, omówiła teorie próbujące wyjaśnić wpływ języka na społeczeństwo i społeczeństwa na język oraz klasyfikacje socjolektów. Następnie na konkretnych przykładach językowych grup uczniowskich z Częstochowy Pani Profesor przybliżyła procesy, które zachodzą w leksyce gwary młodzieżowej. 

     Prelekcja to kolejny element współpracy I LO z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. W wykładzie on-line wzięli udział zainteresowani uczniowie klas drugich (II B1, II C1 i II D1) oraz nauczyciele. 

     Serdecznie dziękujemy Pani Profesor i liczymy na kolejne spotkania, nie tylko on-line. 

Anna Piotrowska-Borowicz


2021-03-23

DNI OTWARTE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

     W ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uczniowie naszej szkoły biorą udział w  Dniach Otwartych Wydziału Filologicznego tej Uczelni. Tegoroczna edycja imprezy odbywa się w dniach 22-26 marca i jest przeprowadzana w formule internetowej. Poszczególne klasy biorą udział w wykładach otwartych prezentowanych podczas zajęć zdalnych. Uczniowie mogą też wirtualnie zwiedzać Wydział, poznać najciekawsze miejsca gmachu uniwersyteckiego: studia – telewizyjne i radiowe, sale do nauki języków obcych, dziekanat, salę kinową. W ramach wirtualnych Dni Otwartych licealiści uzyskują wiele cennych informacji, które nie są dostępne w tradycyjnych informatorach. 

     W poniedziałek 22 marca wybrane klasy uczestniczą w wykładach:

  • Klasy I B i I F - wykład dr Krzysztofa Grzegorzewskiego – Tajemnice pracy prezentera i lektora,
  • Klasa II D - Słowa, które brzmią tak samo, ale mają zupełnie inne znaczenie w różnych językach, potrafią wprowadzić w zakłopotanie niejednego ucznia. Wykładowcy Katedry Filologii Słowiańskiej na przykładzie języków nauczanych na slawistyce przedstawiają tzw. „fałszywych przyjaciół”.
  • Klasa II E - wykład i prezentacja dr Aleksandry Mikinki - Jak folklor, ludowe wierzenia i kultura wsi inspirują polskich pisarzy?

Wraz z uczniami wymienionych klas w wykładach biorą udział inicjatorki wirtualnych spotkań naszej młodzieży z wykładowcami UŁ, nauczycielki języka polskiego Marta Kurek i Anna Pędziwiatr. 


2021-03-22

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

     Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. 

     W ramach przedsięwzięcia „Kropla wody-kroplą życia”, młodzież naszego liceum przyjrzy się bliżej problemom na naszej planecie, a także zrealizuje projekty edukacyjne na różnych lekcjach. 

     Niebawem przedstawimy efekty naszych działań.

     Tymczasem warto obejrzeć: https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/799767840628171

    

Organizatorzy: Ewa Siejka, Anna Jędrzejczyk, Katarzyna Łągiewka


2021-03-17

MATEUSZ W FINALE OLIMPIADY

     Mateusz Patalan został finalistą 16. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Organizatorem Olimpiady jest Komisja Europejska w Polsce, Parlament Europejski oraz Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce. 

Po etapie szkolnym (1108 uczniów reprezentujących 112 szkół), w eliminacjach okręgowych udział wzięło 495 uczniów i uczennic z całej Polski.  Finalistami zostały 33 osoby z najwyższym wynikiem punktowym. 

Mateusz jest jedynym reprezentantem województwa łódzkiego w finale olimpiady, który zaplanowano na kwiecień. Przypominamy także, że pod koniec marca Mateusz weźmie udział w finale 62. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

     Opiekunem merytorycznym Mateusza jest pan Tomasz Mazur. 


2021-03-16

EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY

     W ramach projektu odbyły się warsztaty dla uczniów klasy IIE oraz Klubu Myśli Prospołecznej na temat przyszłości Unii Europejskiej. Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z ekspertami, projektując wizję UE w roku 2030.

     Wśród Gości pojawili się:

  • Pan dr Błażej Choroś - Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim, absolwent Szkoły Praw Człowieka, prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Członek zespołu ekspertów Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
  • Pan Mateusz Konieczny - Socjolog, animator, trener, specjalista ds. organizacji pozarządowych. W ramach programu Erasmus+ studiował na Freie Universität w Berlinie. Założyciel Manufaktury Przyszłości – organizacji wspierającej młodych ludzi w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  • Pani Magdalena Świderska - koordynatorka Europejskiego Uniwersytetu Latającego.

     W tym miejscu nasze podziękowania kierujemy do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej za możliwość wzięcia udziału w tak interesującym przedsięwzięciu. 

    


2021-03-16

PROSTA HISTORIA

     Prosta historia – uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku zgłosiły się do konkursu „ZesPOLeni”, organizowanego przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nagrały film konkursowy w języku angielskim i zdobyły wyróżnienie rywalizując z 350 osobami z całej Polski. 

     ZesPOLeni to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, świadczących o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.  Zadaniem uczennic z klasy II c (w składzie: Alicja Gaik, Julia Iglantowicz, Maria Dziegieć, Marta Skotnicka, Martyna Chojnacka, Maria Banaszczyk) było przedstawienie wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami. 

     Uczennice pod opieką Pana Tomasza Wojtasika przygotowały film pt. ‘A Simple Story’ - „Prosta historia”. Celem filmu było ukazanie pozytywnego wpływu migracji Polaków na życie, zwyczaje oraz gospodarkę Islandii, na podstawie historii młodej Polki. Bohaterka filmu, wraz z nadejściem XXI wieku, ze względu na niedogodną sytuację finansową oraz problemy na polskim rynku pracy, podejmuje decyzję, która całkowicie zmienia jej życie. "A Simple Story" to krótka opowieść, która w zabawny sposób ukazuje, jak znaczną rolę w życiu Islandii odgrywa Polonia, która w krainie ognia i lodu zrzesza ponad 20 tysięcy osób. 

     W ocenie pracy uczennic I LO były brane pod uwagę dwa główne aspekty – merytoryczny oraz kreatywno-realizacyjny. Na wywalczone wyróżnienie składają się vouchery (każdy o wartości 200 PLN) dla każdego uczestnika będącego członkiem polskiego zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher (o wartości 2000 PLN) dla szkoły delegującej ten zespół. Konkurs jest finansowany ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy norweskich i EOG. 


2021-03-10

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat. Ludwik Pasteur

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I 117. ROCZNICA ŚMIERCI FELIKSA FABIANIEGO

     W ostatni czwartek, 11 marca, odbyło się ślubowanie klas pierwszych przesunięte na inny termin z powodu pandemii (zazwyczaj uroczystość ma miejsce 25 października w Dzień Patrona). Jak zawsze spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, tym razem jednak w maseczkach i niewielkim gronie: Pani Dyrektor – Renata Kosela, wychowawcy, przewodniczący klas pierwszych oraz przedstawiciele klas drugich i trzecich (Samorząd Uczniowski).

     Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, wysłuchali przemówień Pani Dyrektor oraz uczniów klas wyższych, w imieniu, których wypowiedziała się Nikola Bus. Uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Nikola Majchrzak i Stanisław Cieciura. Podczas spotkania dokonano też przekazania pocztu sztandarowego. 

     Na ten dzień przypadła również kolejna rocznica śmierci patrona naszej szkoły – Feliksa Fabianiego. Uczniowie odwiedzili grób pedagoga, złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

A. Piotrowska-Borowicz


2021-03-04

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

     Miło Nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły są zaangażowani w promowanie języka niemieckiego. 

     W miesiącu marcu uczniowie biorą udział w kilku spotkaniach z wykładowcami Instytutu Filologii Obcych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Cykl spotkań nosi tytuł "Nie taki diabeł straszny jak go malują...czyli niemiecki inaczej".

     Uczniowie mogą w sposób bezstresowy poćwiczyć język niemiecki, dowiedzieć się czegoś więcej o wymowie, gramatyce, rozszerzyć słownictwo czy poznać literaturę niemieckojęzyczną. Zajęcia prowadzone są dwujęzycznie. 

     Miło, że uczniowie naszej szkoły angażują się w działania pogłębiające znajomość języka niemieckiego, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i zwiększają aktywność językową.

     Jesteśmy dumni!

     Serdeczne podziękowania kierujemy do wykładowców na kierunku Filologia germańska Instytutu Filologii Obcych UJD za chęć przeprowadzenia warsztatów w ciekawy sposób i liczymy na kolejne zajęcia w przyszłym roku!

     Opiekun mgr Małgorzata Szablewska nauczyciel języka niemieckiego


2021-03-04

src="https://scontent.fpoz4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/156894593_191743826080937_636416163710365597_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=d3t01_jz4vsAX8SbUdi&_nc_ht=scontent.fpoz4-1.fna&oh=2f1a2bc59b4df8d32f3fbc714ff80459&oe=6069315F"

KSIĄŻKA MARCA

     Niebawem Dzień Kobiet, więc postanowiliśmy zaprezentować pozycję książkową, która mówi o pionierkach polskiej informatyki. Karolina Wasielewska w swym reportażu dotarła do Polek, które konstruowały komputery, tworzyły języki programowania, były odpowiedzialne za komputeryzowanie instytucji. „Cyfrodziewczyny” to również zapis przeszłości, czasów PRL-u zaprezentowanych od zupełnie nowej, nieznanej strony. 

     Kurs informatyki u Wasielewskiej rozpoczyna się od przeglądu dokonań w branży IT amerykańskich i brytyjskich kobiet w latach 50-tych, przez kolejne okresy rozwoju informatyki. Czytelnik spotka w tekście nieco terminologii specjalistycznej, ale przede wszystkim reportaż Wasielewskiej jest opowieścią o kobietach – konstruktorkach, informatyczkach, ale jednocześnie żonach i matkach. „Cyfrodziewczyny” to fragment polskiej historii, podkreślenie roli i znaczenia kobiety w historii IT. 

     Zapraszamy do lektury. 

Anna Piotrowska-Borowicz Paweł Borowicz


2021-03-02

SUKCES OLKA

     Olek Gloc, uczeń klasy IID1, członek Klubu Myśli Prospołecznej, zwyciężył w konkursie on-line ph. "Jak działa Unia Europejska", który organizowany był przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piotrków Trybunalski. 

     Celem konkursu była popularyzacja wiedzy związanej z Unią Europejską, rozwijanie zainteresowań tematyką unijną oraz aktywizacja do poszukiwania informacji o UE w różnych źródłach. 

     Konkurs adresowany był dla uczniów szkół średnich z powiatów: M. Piotrków, piotrkowski, opoczyński, tomaszowski, radomszczański, bełchatowski, pajęczański i wieluński. 

     Pozostali nagrodzeni:

  • II miejsce - Kamil Salamaga III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb. 
  • III miejsce Bartosz Frąc III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb. 
  • Wyróżnienie Kacper Malinowski III Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.

     Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie jest karta prezentowa o wartości nie przekraczającej 150 zł oraz gadżety Punktu Europe Direct.  Olek, WIELKIE GRATULACJE!!!

    


poprzednia | 2/97 | następna

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021