WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

STARSZE WIADOMOŚCI::ARCHIWUM

poprzednia | 3/99 | następna

2021-04-13

PROJEKT ZŁOTE SZKOŁY NBP

     W ramach projektu Złote Szkoły NBP w dniu 09 kwietnia  2021 r. odbyło się spotkanie młodzieży klas drugich z panem Maciejem Maziarzem Dyrektorem Regionalnym PKO TFI. 

     Tym razem młodzież mogła dowiedzieć się więcej o funduszach inwestycyjnych, rodzaje funduszy i zasady ich nabywania oraz o ryzyku inwestycyjnym. 

     Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Maciejowi Maziarzowi i liczymy na dalszą współpracę.

Agnieszka Styczyńska-Dryja


2021-04-09

src="https://scontent.fpoz4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/169848262_217227226865930_3391486940962999454_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=5340xbshhP4AX9mivep&_nc_ht=scontent.fpoz4-1.fna&oh=cefe3c6722e620f62e5e0fb05de7a304&oe=609A2F50"

Książka kwietnia

     „Kieślowski. Od Bez końca do końca” to tytuł najnowszej książki Mikołaja Jazdona i Krzysztofa Piesiewicza, która ukazała się w marcu br. Jej bohaterowie to jeden z najwybitniejszych, rozpoznawalnych na całym świecie polskich reżyserów filmowych – Krzysztof Kieślowski – i jego przyjaciel, najbliższy współpracownik oraz autor scenariuszy do najgłośniejszych filmów – adwokat Krzysztof Piesiewicz. 

     Już ich pierwsze spotkanie nosi znamiona legendy – zostało zaaranżowane przez wybitną polską reportażystkę Hannę Krall. Spotkanie twórców okazało się przełomowe dla każdego z nich – dzięki niemu kino Kieślowskiego obrało nowy kierunek, a Piesiewicz obok czynnego trwania na urzędzie adwokata stał się wybitnym scenarzystą filmowym. W rozmowie z Mikołajem Jazdonem Piesiewicz przybliża prywatną sylwetkę reżysera i ujawnia szczegółowe okoliczności powstania scenariuszy jego najwybitniejszych filmów. 

     Relacja Krzysztofa Piesiewicza to fascynująca historia wzajemnego przenikania się opresyjnej rzeczywistości stanu wojennego, artystycznej warstwy fabularnej i niepowtarzalnych momentów pracy w zawodzie adwokata, którą mecenas traktował jak misję i źródło inspiracji scenariuszowych jednocześnie. Mówi również o filmach, które w planach miał reżyser i o tych, na które pomysły zostały utrącone w zarodku przez cenzurę.

     Ta książka to unikalna, intymna i niezwykle ważna rozmowa, która będzie skarbnicą wiedzy dla miłośników kina Krzysztofa Kieślowskiego Książka zawiera również fotografie pochodzące z prywatnych archiwów i planów filmowych. 

Polecam J. Banaszczyk

2021-04-08

Z GŁĘBOKIM ŻALEM SPOŁECZNOŚĆ I LO PRZYJĘŁA TĘ WIADOMOŚĆ...


2021-04-06

MATEUSZ FINALISTĄ 62. EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

     Mateusz Patalan, uczeń klasy IIE uzyskał tytuł FINALISTY 62. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Co to oznacza w praktyce?
  1. Mateusz, jako finalista olimpiady będzie zwolniony z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie = wynik 100%
  2. Mateusz w rekrutacji na uczelnie wyższe (na wybrane przez siebie kierunki - np. prawo/administracja/europeistyka) uzyskuje - w zależności od uczelni - maksymalną ilość pkt. w rekrutacji (czyli inaczej mówiąc "indeks w kieszeni") albo maksymalną ilość pkt. z przedmiotu (WOS), który w rekrutacji jest brany pod uwagę.

     Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Instytut Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego. 

     Opiekunem merytorycznym Mateusza jest pan Tomasz Mazur. 


2021-04-06

DNI OTWARTE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

     W ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uczniowie naszej szkoły wraz nauczycielkami języka polskiego Martą Kurek i Anną Pędziwiatr wzięli udział w  Dniach Otwartych Wydziału Filologicznego tej Uczelni. 

     W dniach 22 – 29 marca klasy uczestniczyły w wykładach:

  • Klasa I F - dr Stefano Cavallo, mgr Michele Feliziani, mgr Ilario Cola – Włoskie realia, gesty, kultura, wykład dr Anny Ciarkowskiej - Kilka słów o pisarzach, praktykach diarystycznych i jarskich kolacjach. 
  • Klasa II E – wykład dr Anny Sokół-Klein - A nuż, widelec spotkamy się przy statui, czyli o językowych dylematach Polaków, wykład mgr Michała Żytomirskiego – Koniec prywatności – cyfrowe ślady użytkowników cyberprzestrzeni
  • Klasa II D - wykład mgr Michała Żytomirskiego – Koniec prywatności – cyfrowe ślady użytkowników cyberprzestrzeni
  • Klasa I B – wykład mgr Artura Borowieckiego – Podstawy scenariopisarstwa w telegraficznym skrócie
  • Klasy I B, I C, II D1 – wykład dr Anny Sokół-Klein - A nuż, widelec spotkamy się przy statui, czyli o językowych dylematach Polaków.

     Udział w wykładach pozwolił uczniom poszerzyć wiedzę, pogłębić zainteresowania oraz ułatwić świadome dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia. Dał także możliwość poznania specyfiki zajęć akademickich. 


2021-03-30

ZŁOTE SZKOŁY NBP

     W ramach projektu Złote Szkoły NBP 26 marca 2021 r. odbyło się spotkanie młodzieży klasy IID1 z panem Sławomirem Kurzelewskim, dyrektorem banku PKO BP w Radomsku. W czasie spotkania poruszane były następujące kwestie: konto dla młodych, bankowość mobilna oraz kredyty studenckie. Zagadnienia, które zostały omówione na spotkaniu są bardzo przydatne dla młodych ludzi, zwłaszcza w dobie koronawirusa. 

     Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi i liczymy na kolejne spotkania. 

Agnieszka Styczyńska-Dryja


2021-03-28

SPOTKANIA Z JĘZYKIEM

     W poniedziałek, 22 marca, wysłuchaliśmy wykładu Pani prof. Agnieszki Klimas z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

     Podczas spotkania Pani Profesor scharakteryzowała współczesny język młodzieży, omówiła teorie próbujące wyjaśnić wpływ języka na społeczeństwo i społeczeństwa na język oraz klasyfikacje socjolektów. Następnie na konkretnych przykładach językowych grup uczniowskich z Częstochowy Pani Profesor przybliżyła procesy, które zachodzą w leksyce gwary młodzieżowej. 

     Prelekcja to kolejny element współpracy I LO z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. W wykładzie on-line wzięli udział zainteresowani uczniowie klas drugich (II B1, II C1 i II D1) oraz nauczyciele. 

     Serdecznie dziękujemy Pani Profesor i liczymy na kolejne spotkania, nie tylko on-line. 

Anna Piotrowska-Borowicz


2021-03-23

DNI OTWARTE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UŁ

     W ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim uczniowie naszej szkoły biorą udział w  Dniach Otwartych Wydziału Filologicznego tej Uczelni. Tegoroczna edycja imprezy odbywa się w dniach 22-26 marca i jest przeprowadzana w formule internetowej. Poszczególne klasy biorą udział w wykładach otwartych prezentowanych podczas zajęć zdalnych. Uczniowie mogą też wirtualnie zwiedzać Wydział, poznać najciekawsze miejsca gmachu uniwersyteckiego: studia – telewizyjne i radiowe, sale do nauki języków obcych, dziekanat, salę kinową. W ramach wirtualnych Dni Otwartych licealiści uzyskują wiele cennych informacji, które nie są dostępne w tradycyjnych informatorach. 

     W poniedziałek 22 marca wybrane klasy uczestniczą w wykładach:

  • Klasy I B i I F - wykład dr Krzysztofa Grzegorzewskiego – Tajemnice pracy prezentera i lektora,
  • Klasa II D - Słowa, które brzmią tak samo, ale mają zupełnie inne znaczenie w różnych językach, potrafią wprowadzić w zakłopotanie niejednego ucznia. Wykładowcy Katedry Filologii Słowiańskiej na przykładzie języków nauczanych na slawistyce przedstawiają tzw. „fałszywych przyjaciół”.
  • Klasa II E - wykład i prezentacja dr Aleksandry Mikinki - Jak folklor, ludowe wierzenia i kultura wsi inspirują polskich pisarzy?

Wraz z uczniami wymienionych klas w wykładach biorą udział inicjatorki wirtualnych spotkań naszej młodzieży z wykładowcami UŁ, nauczycielki języka polskiego Marta Kurek i Anna Pędziwiatr. 


2021-03-22

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

     Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. 

     W ramach przedsięwzięcia „Kropla wody-kroplą życia”, młodzież naszego liceum przyjrzy się bliżej problemom na naszej planecie, a także zrealizuje projekty edukacyjne na różnych lekcjach. 

     Niebawem przedstawimy efekty naszych działań.

     Tymczasem warto obejrzeć: https://www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna/videos/799767840628171

    

Organizatorzy: Ewa Siejka, Anna Jędrzejczyk, Katarzyna Łągiewka


2021-03-17

MATEUSZ W FINALE OLIMPIADY

     Mateusz Patalan został finalistą 16. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. Organizatorem Olimpiady jest Komisja Europejska w Polsce, Parlament Europejski oraz Sieć Informacyjna Europe Direct w Polsce. 

Po etapie szkolnym (1108 uczniów reprezentujących 112 szkół), w eliminacjach okręgowych udział wzięło 495 uczniów i uczennic z całej Polski.  Finalistami zostały 33 osoby z najwyższym wynikiem punktowym. 

Mateusz jest jedynym reprezentantem województwa łódzkiego w finale olimpiady, który zaplanowano na kwiecień. Przypominamy także, że pod koniec marca Mateusz weźmie udział w finale 62. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

     Opiekunem merytorycznym Mateusza jest pan Tomasz Mazur. 


poprzednia | 3/99 | następna

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021