WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

W WERSJI TEKSTOWEJ
dla przeglądarek elinks, lynx

        ,lk0KXXXXXXXXK0ko:'.         
     .oKXXXXXXXXXXXXKKKK0OOkd;.      
    lXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK000OOk;     
  .OXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKK0KK0000x.   
 .kKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKk.  
 oOKKXXXNXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK;  
 x0KXNNXXXXXXXXXXKK00000KKKKKKKKKKl  
'dkKXNNNXXXXXK00KK000000KKKKKKKKKKl  
. ...,:ol;,....,:ld00K0KKKKKKXXXXKl  
       kXd.      ..;kKKKKKKKKKK0xoo. 
. .:dooNWWNKxdxkKXOOKKXKK00000l... c.
oookKKNWWWWNN0O0KXXXXXKK0OkOK0. :xo;.
:OXXXXWWWWWNXNNNNXXXKK00kO000xldxxl. 
.,dOo.,::,;dXK0KKKKKK0OkOO000XXXOc.  
  ,0O:.';xXNNNKo:lxk0000OOOkloo:.    
 'oclO0xkkOXNNNNOddodkkxxxxk;'       
',   ., .. cOxONWN0kxoccccdol        
,           .'.xXNXOxoclcccl.        
lc.   ,0Nk,    .ccllodoolddd,       .
      .;ll,.      ...'':lk000  .    .
     .            . .lxk00NWX'  ..  .
.   .d             .lKNWWWKc.     ...
    :NOlcc'     .:d0NWWW0:           
    OWWWWWWXc'.l0NWWWWKc             
   'NWWWWWk. . .;xNWNd.              
   .kWWW0,..  .  ;,l'               .
....,kKo  'dOd',.:'              ... 
'...;:'. ;XWWWc... ....       ...... 

START | O SZKOLE | PROJEKTY | KONTAKTY Z ZAGRANICĄ | OSIĄGNIĘCIA | SPORT
DLA NAUCZYCIELA | DLA UCZNIA | DLA RODZICA | DLA KANDYDATA | DLA MATURZYSTY | DLA ABSOLWENTA | DOKUMENTY | ARCHIWUM

AKTUALNOŚCI -> STAWIAMY PEWNE KROKI NA DRODZE KU PRZYSZŁOŚCI

2015-11-15

O PROJEKCIE

     Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich (przedsięwzięcie o zasięgu powiatowym)

     Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie: listopad 2015 – listopad 2016 przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Goethe Institut w Warszawie. 

     Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Rektora Akademii im. Jana Długosza, Prezydenta Miasta Radomsko i NTL Radomsko. 

     Adresatami podjętej inicjatywy jest młodzież ucząca się języków angielskiego i niemieckiego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. 

Koordynatorzy projektu: Iwona Bałazińska Renata Lőffler Anna Piotrowska

WIĘCEJ...


2015-11-15

Warsztaty interpretacyjno – tłumaczeniowe

     Już 17 listopada rusza przedsięwzięcie: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich... To projekt, który realizujemy we współpracy z MDK w Radomsku i AJD w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Goethe Institut w Warszawie, pod patronatem Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomsko i NTL Radomsko. 

     Zaczynamy od warsztatów interpretacyjno – tłumaczeniowych dla uczniów szkół gimnazjalnych przygotowanych przez naszą młodzież w MDK w Radomsku. 

O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco:-)

A.P. 


2015-11-22

Warsztaty interpretacyjno – tłumaczeniowe

     17 listopada 2015r. odbyły się w MDK w Radomsku warsztaty lingwistyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Był to pierwszy moduł projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. Przedsięwzięcie jest realizowane przez I LO we współpracy z placówkami o charakterze kulturalno – oświatowym, tj.  Miejskim Domem Kultury, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach i Instytutem Goethego w Warszawie. 

Iwona Bałazińska

WIĘCEJ...


2015-12-08

Z WIZYTĄ NA AJD

     4 grudnia grupa młodzieży I LO wzięła udział w warsztatach językowych, które odbyły się w gmachu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

     Zajęcia lingwistyczne stanowią integralną część projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. Przedsięwzięcie jest realizowane przez I LO we współpracy z placówkami o charakterze kulturalno – oświatowym, tj.  Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach i Instytutem Goethego w Warszawie. 

     Piątkowe warsztaty prowadzone były w dwóch sekcjach językowych (angielskiej i niemieckiej). Uczniowie pracowali w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach językowych. Doskonalili nie tylko swój warsztat leksykalno - gramatyczny, ale także ćwiczyli wymowę. Grupę języka niemieckiego edukowali pracownicy naukowi AJD: dr Elżbieta Pawlikowska – Asendrych i dr Beata Rusek.  Zajęcia z języka angielskiego przygotowały mgr Agata Leśniczek i mgr Anna Skowron, a poprowadzili je ich podopieczni - studenci trzeciego roku filologii angielskiej: Agata Zawadzka i Arkadiusz Krynica.  Nowatorski sposób prowadzenia zajęć, poprzez zabawę słowną, uruchomienie wyobraźni, interpretację ruchową ćwiczonych wyrażeń skutkował satysfakcją uczestniczących w spotkaniu licealistów.  Zwieńczeniem wizyty na uczelni był wykład, pt. „Piękno fraktali”, który poprowadził prof. dr hab. Jurij Povstenko. 

Iwona Bałazińska


2016-02-04

KONKURS LINGWISTYCZNY O CHARAKTERZE INTERPRETACYJNO – TŁUMACZENIOWYM ZA NAMI…

     2 lutego 2016 roku zostało zrealizowane kolejne ogniwo projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. 72 uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu doskonaliło i sprawdzało swoje umiejętności w zakresie języków angielskiego i niemieckiego. 

     Uroczystość współzawodnictwa została przygotowana przez zespół nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku. Organizacyjnie inicjatywę wsparły instytucje współtworzące projekt: Miejski Dom Kultury w Radomsku, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Radomska, „Kino za Rogiem w Radomsku” i Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. 

Iwona Bałazińska

WIĘCEJ...


2016-03-12

Na drodze ku profesjonalizmowi lingwistycznemu

     11 marca 2016r. uczniowie I LO wzięli udział w warsztatach lingwistycznych z języków angielskiego i niemieckiego. Szkolenie językowe ukierunkowane na doskonalenie technik interpretacyjno – tłumaczeniowych odbyło się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i stanowiło kolejny moduł projektu Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. 

Iwona Bałazińska

WIĘCEJ...


2016-03-20

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

     17 marca 2016 roku w gmachu Miejskiego Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu językowego dla młodzieży szkół gimnazjalnych. 

     Uroczystość podsumowała pierwszy etap projektu: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich. Organizatorami tego modułu o charakterze podsumowującym były dwie placówki - I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku i Miejski Dom Kultury w Radomsku. 

     Wydarzenie uświetnił swą obecnością Prezydent Miasta Radomska pan Jarosław Ferenc, który w słowach kierowanych do młodzieży podkreślił niepodważalną rolę języków obcych w procesie edukacji. 

     Laureaci konkursu lingwistycznego, który odbył się 2 lutego 2016 roku w ZSDiOŚ w Radomsku odbierali swe wyróżnienia z rąk dyrektorów - pani Renaty Koseli i pani Elżbiety Kwiatkowskiej, w obecności przedstawicieli głównego sponsora firmy FAMEG i fundatora pierwszej nagrody – ESBANK Banku Spółdzielczego oraz radomszczańskich mediów. 

     Spośród uczestników konkursu wyłoniono 20 laureatów. Jury przyznało cztery pierwsze miejsca i pięć wyróżnień. Organizatorzy zbudowani byli wysokim poziomem językowym uczestników. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

PROTOKOŁ Z PRAC ZESPOŁÓW SPRAWDZAJĄCEGO I WERYFIKUJĄCEGO WYNIKI KONKURSU LINGWISTYCZNEGO

A.P.


2016-03-20

POWINOWACTWA POLSKO – NIEMIECKIE, CZYLI O SPOTKANIACH RÓŻEWICZA Z DEDECIUSEM WARSZTATY TRANSLATORSKIE

     Rozstrzygnięciu konkursu translatorskiego towarzyszyły warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które poprowadziła Pani dr Ilona Czechowska – pracownik Archiwum Karla Dedeciusa. Podczas spotkania „otworzono drzwi” do kolejnej części przedsięwzięcia: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich

     Prelegentka opowiadała szeroko o Poecie i jego Tłumaczu. Wyjaśniła między innymi, dlaczego utwory Tadeusza Różewicza zainteresowały Karla Dedeciusa, jak wyglądała współpraca między nim a Poetą, dlaczego koniecznym dla Translatora była znajomość osobista z Twórcą. Uczniowie poznawali ponadto zasady, jakimi kierował się tłumacz w swojej pracy (swoisty DEKALOG TŁUMACZA). W celu przybliżenia skomplikowanego procesu translacji pani doktor omawiała i interpretowała wybrane utwory poetyckie, przytaczała tłumaczenia na różnie języki (angielki, niemiecki, łaciński) oraz dialekty (śląski).

     Słuchacze niewątpliwie zyskali wiedzę na temat skomplikowanej pracy translatora, zostali wdrożeni w jej niełatwe tajniki. 

A.P. 


2016-05-24

WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAJMŁODSZYCH

     W poniedziałek, 23 maja, w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury, odbyły się warsztaty językowe dla uczniów szkół podstawowych. To kolejne ogniwo projektu: Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości… realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku przy współpracy z Akademią im. Jana Długosza, Goethe Institut oraz Archiwum Karla Dedeciusa. 

     Spotkanie miało na celu zachęcić przybyłych uczniów do nauki języków obcych, udowodnić, że praca z językami obcymi może sprawić wiele satysfakcji. Uczniowie I LO wcielili się w rolę tutorów i edukowali młodszych kolegów poprzez piosenki i scenki teatralne. Uczniowie mieli szansę na pochwalenie się zdolnościami nie tylko językowymi, lecz także muzycznymi, aktorskimi i plastycznymi. 

     Praca przebiegała w pięcioosobowych konkurujących ze sobą zespołach. Przybyli goście dzielnie mierzyli się z zadaniami, które stawiali przed nim tutorzy. Za każde zadanie otrzymywali konkretną ilość punktów, co pozwoliło na wyłonienie najlepszej drużyny. Poszczególne polecenia były bardzo zróżnicowane, m.in.: plastyczna interpretacja tekstu piosenki, uzupełnianie luk w tekstach językowych, tłumaczenie piosenek, odpowiadanie na pytania, zarówno w języku angielskim, jak i niemiecki, mini dialogi, czytanie i recytowanie. 

     Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i okazały się świetną podróżą po zawiłościach językowych. 

A.P. 


2016-06-05

ROZMOWY O RÓŻEWICZU

     W piątek, 3 czerwca, w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się konferencja naukowa pt. Porozmawiajmy o Różewiczu.... To kolejne ogniwo projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich” realizowanego przez naszą szkołę, Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Archiwum Karla Dedeciusa oraz Goethe Institut w Warszawie. 

     Przedsięwzięcie skierowane było do nauczycieli i podzielone na trzy moduły. Pierwszy dotyczył samego projektu, pozostałe dwa wprowadzały kolejno w tematykę twórczości Tadeusza Różewicza i jej obecności w praktyce szkolnej oraz meandry przekładu. 

A.P.

WIĘCEJ...


2016-09-24

Różewicz Open Festiwal 2016

     W dniach 06-10-2016 r. odbędzie się kolejny Open Różewicz Festiwal. W programie projekcje filmowe, spektakle, wystawy, panel tłumaczy, warsztaty, czytanie poezji Tadeusza Różewicza, a w tym podsumowanie projektu lingwistycznego, którego organizatorem jest I Liceum Ogólnokształcące i Miejski Dom Kultury. 

Zapraszamy!

Szczegóły: www.rozewiczopen.pl

2016-10-04

KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU NIEMIECKIM

     W poniedziałek, 3 października, w I Liceum Ogólnokształcącym im. F. Fabianiego w Radomsku zorganizowano konkurs recytatorski w języku niemieckim.  To ostatnie ogniwo projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno-translatorskich" realizowanego przez nasze Liceum, Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Inicjatywa wpleciona jest w Open Różewicz Festiwal. 

A.P. 

WIĘCEJ...


2016-10-09

WYNIKI OSTATNIEGO MODUŁU PROJEKTU TRANSLATORSKO –INTERPRETACYJNEGO

     Właśnie zakończyły się obrady komisji oceniających wszystkie obszary konkursowe w fazie podsumowującej projektu „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości – doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich”. Wyniki prezentujemy poniżej!

Organizatorzy

[ico:pdf]WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO [ico:pdf]WYNIKI - JĘZYK ANGIELSKI [ico:pdf]WYNIKI - JĘZYK POLSKI [ico:pdf]WYNIKI - PLASTYKA

2016-10-09

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU TRANSLATORSKO – INTERPRETACYJNEGO

     Dnia 7 października 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się panel podsumowujący projekt „Stawiamy pewne kroki na drodze ku przyszłości - doskonalimy języki angielski i niemiecki nabywając umiejętności interpretacyjno – translatorskich”,

     Projekt realizowany był przez Liceum Ogólnokształcące w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Akademię im. Jana Długosza, Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach oraz Instytut Goethego w Warszawie. 

     Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - prof. AJD dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Starosta Powiatu Radomszczańskiego, Prezydent Miasta Radomsko oraz Niezależna Telewizja Lokalna. 

     W obecności Prezydenta Miasta Radomsko – p. Jarosława Ferenca, przedstawicieli AJD, sponsorów, lokalnych mediów oraz licznie zgromadzonej młodzieży i nauczycieli podsumowano wszystkie elementy przedsięwzięcia oraz ogłoszono nazwiska laureatów jego ostatniego modułu. Podsumowanie uświetnił swą obecnością Bernhard Hartmann, tłumacz twórczości Tadeusza Różewicza.

WIĘCEJ...


2017-03-30

WARSZTATY LINGWISTYCZNE

     28 marca w galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku odbyły się warsztaty lingwistyczne oraz wykłady dla młodzieży, które wygłosiła dr Ilona Czechowska z Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

     Przedsięwzięcie realizowane było w ramach współpracy między I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku i Muzeum Regionalnym w Radomsku. 

     W warsztatach uczestniczyła młodzież gimnazjalna (206 osób) wraz z nauczycielami języka angielskiego i niemieckiego. Podstawowym celem spotkania było poszerzanie kompetencji językowych w zakresie praktycznej znajomości języków angielskiego i niemieckiego oraz wdrożenie w tajniki translacji. Uczniowie podczas zajęć utrwalili, a także poszerzyli słownictwo zaczerpnięte z typowych sytuacji dotyczących pracy i działalności firmy. 

     Podczas warsztatów liczyły się nie tylko umiejętności językowe, wiedza, ale również tempo pracy. Uczniowie w skupieniu pochylali się nad kolejnymi, niełatwymi zadaniami. Mieli również okazję podziwiać swoich starszych kolegów (uczniów klas trzecich I LO) podczas odgrywania kolejnych scenek dotyczących tematyki biznesu. 

Iwona Bałazińska Elżbieta Ozga Anna Piotrowska

WIĘCEJ...


2017-03-30

BLISKIE SPOTKANIA RÓŻEWICZA Z DEDECIUSEM

     W dniach 28 i 29 marca nasze miasto odwiedziła dr Ilona Czechowska z Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

     We wtorek nasz gość uczestniczył w warsztatach lingwistycznych, a wieczorem w galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku wygłosił prelekcję „W hołdzie twórców: Tadeusz Różewicz i jego tłumacz Karl Dedecius”. Wykład oscylował wokół tematu przekładu, zależności między twórcą i jego tłumaczem. 

     Zwieńczeniem wizyty były zajęcia dotyczące problemu tłumaczenia tekstów poetyckich dla uczniów klasy I c w I Liceum Ogólnokształcącym oraz podpisanie umowy o współpracy między naszą szkołą a Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

A.P. 


I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. Armii Krajowej 30
97-500 Radomsko

tel/fax
   (0-44) 683-09-41
Sekretarz:
   Anna Koperska
Godziny pracy:
   7:30 - 15:30
sekretariat@fabiani.edu.pl

Zespół
ds. strony internetowej:

Anna Piotrowska
Radosław Oziembała
Paweł Borowicz
strona@fabiani.edu.pl


I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku

2011 - 2021